onsdag 28 oktober 2015

Svartalfernas grotta - one page dungeon till Symbaroum

Här är en grotta som jag gjorde till Symbaroum. Spelarna hittade den genom en misstänkt kult som skulle vara aktiv bland gruvarbetare i Melima. En del av knegarna i ett av nattskiften verkade disträa och samlades ofta utanför arbetet. De hade jobbat med en tunnel som rasat igen nyligen, där de funnit ett altare från gammelsymbaroumsk tid.

Kartan till vänster är den övre våningen där svartalferna och deras besatte kung lever och bor. De föder upp grisar och fiskar ur den underjordiska sjön. Enligt kungens dekret dyrkar de spindlarna i brunnen och den enorma karpfisk som simmar runt i sjön, de offrar grisar och alfer så ofta de kan.

Våningen under inrymmer ett gäng förstyggade ädlingar som slitit sina underjordiska skyddskammare i stycken under den långa tid de hållts fångna här. Längre in där de uthuggna kammrarna övergår i rå klipp grotta finns en Nekromag som håller till i sitt mausoleum i en vandöd park, vaktad av sina vandöda liktorer. Det finns även en kammare med kristallomslutna alver i dvala.

Överkryssade gångar = lönndörr, upptäcks med slag mot Vaksam.

Klicka för stor bild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar