tisdag 7 april 2015

Monster? Skalbestkrabba


Långt ner under bergens rötter lever skalbestkrabban. Den gömmer sig i trånga hålgångar och suger upp kalk och mineraler ur avlagringar från berget och genom en mutation i deras metabolism skapas då en naturlig rustning vilket tar tre veckor.

Skalbestkrabbans största skräck är att inte kunna ta sig ur sin egen rustning eller att fångas av den i en trång gång. Klaustrofobin driver många av dem till vansinne.

Äventyrare försörjer sig ibland på att slå sönder slabestars rustningar och ta bitarna åt sig själva. Därför slår bestarna sig samman för att hålla dem ute ur sina grottsystem.

Bestarna slits mellan Klaustrofobi och Agorafobi då de även fruktar att inte ha hålgångar att fly ner i. Om de kunde låta bli att utsöndra rustningsämnena och leva någonstans där de var trygga utan den skulle de gärna göra det. Expeditioner av modiga Skalbestkrabbor har skickats ut för att hitta ett botemedel mot deras mutation men har aldrig återvänt. Kanske behöll de botemedlet för sig själva?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar